Oprema za govedarstvo

 • Krmne zabrane:

  Hranidbeno mjesto za krave sa ili bez rogova sa mogučnošću zaključavanja  krava. Konstrukcija čvrsta, kvalitetna i izrađena od čeličnih toplo-cinčanih profila.

 • Lige boks:

  Pregradna stranica na mjestu ležanja krava, sa i bez prostirke. Konstrukcija čvrsta, kvalitetna i izrađena od toplo-cinčanih cijevi.

 • Boks za telad:

  Samostalni boks za držanje teladi  do 120 kg težine sa hranilicom, pojilicom i PVC perforiranim podom. Konstrukcija izrađena iz toplo-cinčanih profila.

 • Hranilica za sijeno na boksu: 

  U sistemu krava-tele na pregradi se montira dodatno hranilište za sijeno izrađeno iz toplo-cinčanih profila.

 • Hranilica za prehranu teladi:

  Hranilica za prehranu teladi na pašnjaku izrađena sa dodatnim ogradama od toplo-cinčanih cijevi i profila.

 • Hranilište za okrugle bale na pašnjaku

  Izrađeno od toplo-cinčanih cijevi i profila, montira se na pašnjaku sa mogučnošću prenošenja na druga mjesta.

Oprema za svinjogojstvo

 • Prasilište:

  boks prasilišta za prasenje krmača raznih tipova i veličlina izrađen je od čeličnih toplo-cinčanih profila. Pod prasilišta perforirani plastični, stranice plastične talpe. Dodatno grijanje prasadi vrši se putem bunkera sa infracrvenom sijalicom u kombinaciji sa PVC grijačim podnim pločama. Isporuka sa ili bez montaže.

 • Odgajalište:

  Boks odgajališta za odgoj prasadi do 25 kg , raznih tipova i veličina izrađeni su od čeličnih toplo-cinčanih profila. Pod odgajališta je izrađen od PVC perforiranih podnih ploča u kombinaciji sa PVC grijaćim pločama. Isporuka sa ili bez montaže.

 • Boks za individualno držanje krmača:

  Boks za individualno držanje krmača veličine 60x220 cm, izrađen je iz čeličnih toplo- cinčanih profila, sa ili bez hranilice. Isporuka sa ili bez montaže.

 • Boks za grupno držanje krmača:

  Boks za grupno držanje krmača i nazimica radi se u raznim veličinama iz čeličnih toplo-cinčanih profila, sa ili bez hranilice. Isporuka sa ili bez montaže.

 • Tovilište:

  Boks za tov svinja radi se u radnim veličinama iz čeličnih toplo-cinčanih profila u kombinaciji sa stranicama od PVC talpi. Hranilice sa ručnim ili automatskim doziranjem hrane . Isporuka sa ili bez montaže.

 • Hranilice:

  Hranilice za krmače u boksu prasilište raznih oblika izrađuju se od čeličnih toplo- cinčanih profila ili inoxa.
  Hranilice za prasad u boksu odgajališta izrađuju se u raznim dužinama od čeličnih toplo-cinčanih profila ili inoxa.
  Hranilica za pred tov-tov svinja izrađuje se u raznim veličinama od toplo-cinčanih profila ili inoxa.

Foto - oprema za stočarstvo